เข้าสู่ระบบ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • เลขประจำตัวผู้สมัคร คือ เลขประจำตัวผู้สมัครที่ผู้สมัครนำไปชำระเงินค่าสมัคร
  • เลขประจำตัวประชาชน คือ เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก

ขอให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และข้อมูลการประกาศรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน