ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด
ถามตอบปัญหางานทะเบียน
 ขอความกรุณาอย่าประกาศเกี่ยวกับธุรกิจที่นี่ โดย Webmaster เมื่อ 28 ก.พ.2554:13:14:44 [8/5023] 
 โปรดทราบเรื่องการถามตอบที่เว็บบอร์ดนี้ โดย Webmaster เมื่อ 7 มี.ค.2551:8:55:50 [70/18669] 
 การลงทะเบียนเรียน โดย 55111586083 เมื่อ 20 ต.ค.2560:15:32:01 [0/4] 
 ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2560 โดย 55124672017 เมื่อ 18 ต.ค.2560:19:28:20 [0/28] 
 การลงเรียนเพิ่ม โดย 56122762094 เมื่อ 18 ต.ค.2560:8:47:58 [0/43] 
 เลือกเสรีสำหรับนักเรียนภาคกศ.บป โดย 60124752017 เมื่อ 17 ต.ค.2560:8:54:06 [1/19] 
 สภาพการเป็นนักศึกษา โดย 56111636055 เมื่อ 16 ต.ค.2560:17:27:09 [1/37] 
 ทำเรื่องยื่นใบขอจบการศึกษาไปแล้วตอน 2/2559 โดย 58114682003 เมื่อ 14 ต.ค.2560:20:14:39 [1/28] 
 ลงทะเบียน2/60 โดย 57115212038 เมื่อ 14 ต.ค.2560:4:21:45 [1/55] 
 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2/2560เมื้อใด โดย 56111616009 เมื่อ 13 ต.ค.2560:13:06:51 [0/59] 

Bullet ดูกระทู้ทั้งหมด
ข่าวชั่วคราว