ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2560 
 แจ้งกำหนดการรับใบรับรอง 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด
ถามตอบปัญหางานทะเบียน
 ขอความกรุณาอย่าประกาศเกี่ยวกับธุรกิจที่นี่ โดย Webmaster เมื่อ 28 ก.พ.2554:13:14:44 [8/5286] 
 โปรดทราบเรื่องการถามตอบที่เว็บบอร์ดนี้ โดย Webmaster เมื่อ 7 มี.ค.2551:8:55:50 [70/19354] 
 สอบถามเรื่องบันทึกข้อความที่ยื่นคำร้องขอไปค่ะ โดย 56112832040 เมื่อ 26 เม.ย.2561:8:46:51 [0/6] 
 เรียนวิชาซ้ำ โดย 58113532004 เมื่อ 21 เม.ย.2561:21:39:28 [3/38] 
 ระยะเวลาที่เกรดจะออก โดย 57111616031 เมื่อ 18 เม.ย.2561:8:45:34 [1/89] 
 ประธานหลักสูตรคือใคร โดย 57112672012 เมื่อ 16 เม.ย.2561:15:29:04 [1/51] 
 ้เลือกเสรีไม่ทัน โดย 58112802004 เมื่อ 16 เม.ย.2561:7:26:36 [1/42] 
 เปิดเรียน โดย 58114652107 เมื่อ 13 เม.ย.2561:8:48:43 [1/146] 
 การรีเกรด โดย 57112682042 เมื่อ 10 เม.ย.2561:2:31:22 [1/72] 
 ชื่อปริญญา โดย 56111646059 เมื่อ 9 เม.ย.2561:23:34:43 [0/79] 

Bullet ดูกระทู้ทั้งหมด
ข่าวชั่วคราว