ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2560 
 แจ้งกำหนดการรับใบรับรอง 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด
ถามตอบปัญหางานทะเบียน
 ขอความกรุณาอย่าประกาศเกี่ยวกับธุรกิจที่นี่ โดย Webmaster เมื่อ 28 ก.พ.2554:13:14:44 [8/5195] 
 โปรดทราบเรื่องการถามตอบที่เว็บบอร์ดนี้ โดย Webmaster เมื่อ 7 มี.ค.2551:8:55:50 [70/19118] 
 วิชาบังคับ ถ้าได้ไม่ถึงcต้องลงเรียนใหม่ไหมคะ  โดย 57111586089 เมื่อ 19 ก.พ.2561:22:58:48 [1/5] 
 ลงเรียนกับภาค กษ.บป. โดย 58114712032 เมื่อ 19 ก.พ.2561:1:18:35 [1/20] 
 ขอสอบภายหลัง โดย 60113622016 เมื่อ 18 ก.พ.2561:20:34:31 [1/11] 
 ใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง (นว16) โดย 57114742042 เมื่อ 15 ก.พ.2561:17:54:05 [5/32] 
 ทำไมถึงเกรดยังไม่ออก โดย 58111636046 เมื่อ 14 ก.พ.2561:10:24:38 [1/33] 
 การขออนุญาติเปลี่ยนแปลงตารางเรียน โดย 57122692024 เมื่อ 13 ก.พ.2561:17:50:53 [1/23] 
 ใบรับรองสำเร็จการศึกษา โดย 57113592059 เมื่อ 12 ก.พ.2561:20:49:50 [1/34] 
 พ้นสภาพ-ขอคืนสภาพ โดย 56115252027 เมื่อ 10 ก.พ.2561:21:16:11 [1/41] 

Bullet ดูกระทู้ทั้งหมด
ข่าวชั่วคราว