ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 6 ภาคเรียนที่ 2/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562 
  กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาiระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2562 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด
ถามตอบปัญหางานทะเบียน
 ขอความกรุณาอย่าประกาศเกี่ยวกับธุรกิจที่นี่ โดย Webmaster เมื่อ 28 ก.พ.2554:13:14:44 [8/5904] 
 โปรดทราบเรื่องการถามตอบที่เว็บบอร์ดนี้ โดย Webmaster เมื่อ 7 มี.ค.2551:8:55:50 [70/21201] 
 ยื่นคำร้อง  โดย 57113582146 เมื่อ 4 พ.ค.2561:12:52:14 [1/1549] 
 ยื่นคำร้อง  โดย 57113582146 เมื่อ 4 พ.ค.2561:12:52:14 [1/718] 
 อยากสอบถามเกี่ยวกับการขอดูเกรดเฉลี่ย โดย 58114662017 เมื่อ 3 พ.ค.2561:18:49:26 [1/1119] 
 สถานะการสำเร็จการศึกษา โดย 57113582043 เมื่อ 2 พ.ค.2561:18:48:21 [1/1399] 
 สอบถามข้อมูลสำเร็จการศึกษา โดย 57113592070 เมื่อ 2 พ.ค.2561:14:26:26 [1/1139] 
 ไม่ขึ้นแจ้งปริญญา โดย 57114632089 เมื่อ 2 พ.ค.2561:12:29:46 [2/621] 
 ข้อมูลสำเร็จการศึกษา โดย 57113582146 เมื่อ 2 พ.ค.2561:7:36:20 [1/1327] 
 จ่ายเงินลงทะเบียนแล้วแต่เข้าไปประเมินการสอนไม่ได้ โดย 57112672012 เมื่อ 1 พ.ค.2561:20:32:45 [1/871] 

Bullet ดูกระทู้ทั้งหมด
ข่าวชั่วคราว            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ลงขันบริจาค เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเป็นสมาชิกกองทุน กอช.

            สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์เข้าเป็นสมาชิกกองทุน กอช. จะได้รับหนังสือจากทางกองทุน กอช.

รายละเอียดของกองทุน กอช. คลิกที่นี่