ข่าวจากห้องทะเบียน
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 
 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559 

Bullet ดูข่าวอื่น ๆ ทั้งหมด
ถามตอบปัญหางานทะเบียน
 ขอความกรุณาอย่าประกาศเกี่ยวกับธุรกิจที่นี่ โดย Webmaster เมื่อ 28 ก.พ.2554:13:14:44 [8/5067] 
 โปรดทราบเรื่องการถามตอบที่เว็บบอร์ดนี้ โดย Webmaster เมื่อ 7 มี.ค.2551:8:55:50 [70/18797] 
 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) โดย 58111606049 เมื่อ 23 พ.ย.2560:10:32:04 [0/19] 
 การย้ายคณะ โดย 60112802003 เมื่อ 22 พ.ย.2560:23:25:30 [0/14] 
 พ้นสภาพ โดย 58111596048 เมื่อ 22 พ.ย.2560:17:17:20 [0/9] 
 พ้นสภาพ โดย 58111596048 เมื่อ 22 พ.ย.2560:17:15:08 [0/6] 
 ขอใบทะเบียนสะสมได้ที่ไหนคะ โดย 58111566055 เมื่อ 22 พ.ย.2560:13:53:23 [0/9] 
 พ้นสภาพ โดย 58111596048 เมื่อ 21 พ.ย.2560:22:27:26 [1/18] 
 บันทึกข้อความ โดย 57112752024 เมื่อ 16 พ.ย.2560:13:13:32 [1/37] 
 จ่ายค่าลงทะเบียนซ้ำ โดย 58122802011 เมื่อ 15 พ.ย.2560:21:19:46 [1/42] 

Bullet ดูกระทู้ทั้งหมด
ข่าวชั่วคราว