Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0209 กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2558 ศิ 7 พ.ค.2558:11:54:17 [0/2404]    
 0208 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ศิ 17 เม.ย.2558:9:02:03 [0/1297]    
 0207 กำหนดการจองรายวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติเฉพาะนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่เข้าศึกษาปี 2554 ศิ 17 เม.ย.2558:8:58:36 [0/514]    
 0206 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 1) Webmaster 26 มี.ค.2558:16:32:04 [0/7440]    
 0205 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2558 Webmaster 22 มี.ค.2558:11:28:47 [0/12442]    
 0204 รายชื่อบัณฑิตประจำปี 2558 Webmaster 17 มี.ค.2558:16:06:36 [0/4194]    
 0203 กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 noyna 27 ก.พ.2558:10:53:34 [0/1275]    
 0202 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 4) Webmaster 20 ก.พ.2558:14:50:49 [0/1388]    
 0201 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:11:55 [0/2406]    
 0200 กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(ใบ นว.3)ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 19 ธ.ค.2557:11:09:12 [0/2716]    
 0199 การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา noyna 14 ธ.ค.2557:15:09:05 [0/5491]    
 0198 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:10:10:53 [0/1358]    
 0197 กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 3 ธ.ค.2557:9:33:44 [0/2366]    
 0196 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 noyna 3 ธ.ค.2557:9:19:01 [0/994]    
 0195 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:59 [0/1971]    
 0194 กำหนดการจองรายวิชาในแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 ศิ 9 พ.ย.2557:10:04:03 [0/2737]    
 0193 กำหนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 noyna 1 พ.ย.2557:10:40:25 [0/822]    
 0192 ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่1/2557 thamanoonj 26 ต.ค.2557:14:40:33 [0/2388]    
 0191 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 noyna 11 ก.ย.2557:14:29:55 [0/932]    
 0190 ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี Webmaster 4 ก.ค.2557:18:52:59 [0/3915]    

กำลังแสดงหน้าที่ 6/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก