Tabian News

ค้นหาจากหัวข้อ ชื่อเรื่อง ผู้ประกาศ อ่านมาก ตอบมาก ทั้งหมด (ล่าสุด)


 0149 การทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2555 noyna 11 ก.ค.2555:11:11:28 [0/1252]    
 0148 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป noy 15 มิ.ย.2555:10:58:14 [0/972]    
 0147 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป noy 11 มิ.ย.2555:8:58:33 [0/739]    
 0146 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 17 พ.ค.2555:9:45:49 [0/3861]    
 0145 ผลสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2555 Webmaster 17 พ.ค.2555:8:22:14 [0/2224]    
 0144 รายชื่อสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2555 Webmaster 12 พ.ค.2555:11:20:04 [0/2687]    
 0143 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 11 พ.ค.2555:16:54:30 [0/5841]    
 0142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 6 พ.ค.2555:17:04:11 [0/6736]    
 0141 ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี Webmaster 4 พ.ค.2555:18:38:27 [0/2938]    
 0140 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 noy 19 เม.ย.2555:15:53:12 [0/785]    
 0139 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 noy 20 มี.ค.2555:15:15:01 [0/952]    
 0138 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 noy 6 มี.ค.2555:9:44:51 [0/888]    
 0137 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กำหนดรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 noy 9 ก.พ.2555:11:22:22 [0/1343]    
 0136 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2555 Webmaster 2 ก.พ.2555:11:55:23 [0/3442]    
 0135 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 (ประเภทรับตรง) Webmaster 30 ม.ค.2555:10:45:04 [0/5740]    
 0134 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 Webmaster 22 ม.ค.2555:13:57:26 [0/9131]    
 0133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 Webmaster 4 ม.ค.2555:15:35:38 [0/11823]    
 0132 แนวทางการดำเนินการการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Webmaster 30 ธ.ค.2554:9:37:40 [0/2007]    
 0131 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยได้ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 noy 7 ธ.ค.2554:10:22:41 [0/1145]   มีไฟล์ประกอบแนบมาด้วย มีไฟล์แนบมาด้วย
 0130 กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2554 noyna 3 ธ.ค.2554:12:43:19 [0/911]    

กำลังแสดงหน้าที่ 9/16 เลือกหน้า <<ข่าวใหม่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ข่าวเก่า>>

 กลับหน้าหลัก