Tabian News
ข่าวที่ 267 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2559

นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 17/5/2560 9:57:04 : : มีผู้เข้าชม 868 ครั้งแล้ว