Tabian News
ข่าวที่ 268 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559

ให้นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 17/5/2560 10:01:42 : : มีผู้เข้าชม 1307 ครั้งแล้ว