Tabian News
ข่าวที่ 270 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาภาคปกติสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/7/2560 15:10:23 : : มีผู้เข้าชม 2515 ครั้งแล้ว