Tabian News
ข่าวที่ 271 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559

นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 5/8/2560 13:47:36 : : มีผู้เข้าชม 449 ครั้งแล้ว