Tabian News
ข่าวที่ 272 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 5/8/2560 13:49:15 : : มีผู้เข้าชม 1418 ครั้งแล้ว