Tabian News
ข่าวที่ 274 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 21/9/2560 10:59:36 : : มีผู้เข้าชม 1687 ครั้งแล้ว