Tabian News
ข่าวที่ 275 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2560

ให้นักศึกษาภาคปกติ .บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/10/2560 10:06:05 : : มีผู้เข้าชม 507 ครั้งแล้ว