Tabian News
ข่าวที่ 276 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/10/2560 10:11:10 : : มีผู้เข้าชม 1559 ครั้งแล้ว