Tabian News
ข่าวที่ 279 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียมเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ใบ นว.3 ข) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 2/12/2560 10:39:09 : : มีผู้เข้าชม 790 ครั้งแล้ว