Tabian News
ข่าวที่ 280 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินตามแผนการเรียน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

ให้นักศึกษาภาคปกติสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2560

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 2/12/2560 10:40:50 : : มีผู้เข้าชม 3329 ครั้งแล้ว