Tabian News
ข่าวที่ 281 : แจ้งกำหนดการรับใบรับรอง

แจ้งนักศึกษาที่มาขอใบรับรองเพื่อจะนำไปสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยได้ยื่นคำร้องก่อนวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ให้มาติตต่อรับใบรับรองได้ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 8/12/2560 13:58:55 : : มีผู้เข้าชม 1405 ครั้งแล้ว