Tabian News
ข่าวที่ 282 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2560

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 8/2/2561 11:02:37 : : มีผู้เข้าชม 1133 ครั้งแล้ว