Tabian News
ข่าวที่ 284 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2561

ให้นักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 7/5/2561 9:32:57 : : มีผู้เข้าชม 667 ครั้งแล้ว