Tabian News
ข่าวที่ 322 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 2/2564

ให้นักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2564 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/10/2564 14:06:23 : : มีผู้เข้าชม 159 ครั้งแล้ว