Tabian News
ข่าวที่ 323 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2564 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/10/2564 14:07:27 : : มีผู้เข้าชม 338 ครั้งแล้ว