Tabian News
ข่าวที่ 324 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564

ให้นักศึกษาภาคปกติจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2564 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/10/2564 14:09:00 : : มีผู้เข้าชม 812 ครั้งแล้ว