Tabian News
ข่าวที่ 330 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2564

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 28/3/2565 9:18:45 : : มีผู้เข้าชม 218 ครั้งแล้ว