Tabian News
ข่าวที่ 331 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 3/2564

ให้นักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 28/3/2565 9:20:42 : : มีผู้เข้าชม 147 ครั้งแล้ว