Tabian News
ข่าวที่ 343 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 2/2565

ให้นักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 13/11/2565 9:29:17 : : มีผู้เข้าชม 27 ครั้งแล้ว