Tabian News
ข่าวที่ 344 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 13/11/2565 9:30:16 : : มีผู้เข้าชม 51 ครั้งแล้ว