Tabian News
ข่าวที่ 345 :  กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

ให้นักศึกษาภาคปกติ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 2-28 พฤศิจายน 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 13/11/2565 9:34:28 : : มีผู้เข้าชม 78 ครั้งแล้ว