Tabian News
ข่าวที่ 66 : ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30/1 ปีการศึกษา 2551

[ดูรายละเอียดต่อที่นี่]" class="AA">ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30/1 ปีการศึกษา 2551
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30/1 ปีการศึกษา 2551 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
[ดูรายละเอียดต่อที่นี่]

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 8/9/2551 13:18:17 : : มีผู้เข้าชม 2739 ครั้งแล้ว