Tabian News
ข่าวที่ 69 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2551

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2551 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 - 4 มีนาคม 2552 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 1/10/2551 9:12:47 : : มีผู้เข้าชม 1643 ครั้งแล้ว