Tabian News
ข่าวที่ 75 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 รอบที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2552 รอบ 2 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่]

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 20/5/2552 17:18:22 : : มีผู้เข้าชม 1940 ครั้งแล้ว