Tabian News
ข่าวที่ 80 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2552 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2552 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 31/7/2552 9:14:52 : : มีผู้เข้าชม 1378 ครั้งแล้ว