Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1 : การใช้งานเว็บบอร์ด "คุยกับทะเบียน"
Webmaster
เมื่อ : 17/5/2550 15:40:41
IP : 10.114.1.50
มีผู้เข้าชม 2120 ครั้งแล้ว
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : wb01.jpg | ขนาดไฟล์ : 1,367,451 KB

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับหนังสือเรื่องการตรวจสอบข้อความไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มสารนิเทศ มีความสรุปดังนี้

เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสารมีการเผยแพร่จากสื่อหลายช่องทาง เว็บไซต์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งข้อมูลข่าวสารก็มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง เพื่อให้ได้การดูแลข่าวสารและข้อมูลบนเว็บบอร์ดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวทางปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดุแลเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งดังนี้

1.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นความจริง หรือข้อความที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและผู้บริหารหน่วยงานเสียหาย ให้ทำการปิดหรือเอาออก แล้วแจ้งให้ต้นสังกัดหรือผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงให้สาธารณชนรับทราบ

2.ทุกหน่วยงานที่มีเว็บบอร์ด ต้องจัดทำระบบการเข้ามาใช้บริการเว็บบอร์ด โดยให้มีการลงทะเบียน อย่างน้อยต้องกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นอย่างน้อยเพื่อการติดตามบุคคลผู้เขียนข้อความนั้น

3.ถ้าหน่วยงานใดใช้เว็บบอร์ดที่เปิดฟรีโดยไม่มีระบบป้องกัน ให้ปิดชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะหาระบบที่มีการป้องกันได้ จึงจะเปิดบริการต่อไป

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางในข้อ 3 จึงขอหยุดบริการเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม เพื่อทำการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

บัดนี้กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลได้ทำการปรับปรุงเว็บบอร์ด เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้ทดลองใช้ด้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับท่านที่ต้องการโพสต์คำถามในเว็บบอร์นี้จะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น หากท่านต้องการเป็นสมาชิกให้คลิกที่ Login/สมัครสมาชิก สำหรับนักศึกษาสามารถคลิกที่ Login/สมัครสมาชิก เช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องสมัครสมาชิก ให้คลิก นักศึกษา Login ที่นี่ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสผ่านให้คลิกที่ นักศึกษายืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่าน แล้วทำตามที่โปรแกรมแนะนำ จะได้รับรหัสผ่านในการใช้งาน
หากมีปัญหาในการใช้งานโปรดแจ้ง mongkol_ptk@yahoo.com

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้