Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1021 : รีไทล์
49123252026
เมื่อ : 16/12/2551 14:27:38
IP : 118.175.82.68
มีผู้เข้าชม 761 ครั้งแล้ว

ไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์ รีไทล์ โดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสมเป็นเกณฑ์มีอะไร แล้วเทอมไหนบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 16/12/2551 15:26:00
IP : 192.168.1.67

นักศึกษา กศ.บป. หลักสูตร 4 ปี ที่เข้าศึกษา ปี 49 จะพ้นสภาพเพราะผลการเรียนเมื่อ
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
3. เมื่อเรียนครบ 9 ปี
4. ได้รับคะแนนรายวิชาเตียมฝึกหรอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้