Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1082 : ตารางเรียนของนักศึกษา กศ พน
49224013001
เมื่อ : 8/2/2552 10:49:44
IP : 10.112.2.104
มีผู้เข้าชม 728 ครั้งแล้ว

เนื่องจากดิฉินได้ไปลงเรียนเพิ่มกับนักศึกษาภาค กศ พน (ทัพทัน) ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งานฝ่ายหลักสูตร ซึ่งตามตารางเรียนที่ได้แจ้งไว้นั้นคือ วันอังคาร 17.00-19.20 ซึ่งพอไปติดต่อจิรงๆที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อขอลงเรียนเพิ่ม กับแจ้งว่าตารางเรียนที่แจ้งไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง อยากสอบถามว่าทำไม ทางมหาลัย จึงไม่ดำเนินการจัดตารางเรียนให้เป็นที่แน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกเลยทำไมต้องมีการจัดตารางเรียนใหม่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 8/2/2552 11:17:00
IP : 192.168.1.60

ฝ่ายหลักสูตรไ้ด้จัดตารางเรียนไว้แล้วตามนี้ แต่เนื่องจากทาง ดร.สนั่น กัลปา ผู้อำนวยการศูนย์กศ.พน. จะทำบันทึกจัดตารางเรียนใหม่ทุกภาคเรียนไม่ได้เรียนตามตารางที่ฝ่ายหลักสูตรจัดให้ นักศึกษาถามว่าทำมัยไม่จัดให้เหมือนกันไปเลยนักศึกษาต้องสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์กศ.พน.เองค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ทำบันทึกเปลี่ยนแปลงเวลาสอน เหตุผลฝ่ายหลักสูตรได้อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.พ. แล้วนะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้