Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1109 : การรับนักศึกษาใหม่
51124033020
เมื่อ : 23/2/2552 15:20:56
IP : 118.172.199.237
มีผู้เข้าชม 713 ครั้งแล้ว

มีกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2552 ของภาค กศ.บป. เมื่อไรค่ะ และถ้าจบวุฒิ ม.6 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จะเข้าศึกษาในโปรแกรมวิชาใดได้บ้างค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 23/2/2552 15:36:00
IP : 192.168.1.72

ภาคกศ.บป. จะรับสมัครในวันที่ 18 เมษายน 17 พฤษภาคม 2552 ค่ะ สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาได้มี
1. การพัฒนาชุมชน
2. การออกแบบ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
3. รัฐประศาสนศาสตร์
4. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. การบัญชี
6. วิทยาการคอมพิวเตอร์
7. เทคโนโลยีเซรามิกส์
8. นิติศาสตร์
9. การศึกษาปฐมวัย

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้