Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1114 : ถ้าเกรดไม่ถึงต้องทำอย่างไงครับ
50113252039
เมื่อ : 26/2/2552 0:19:04
IP : 210.203.186.56
มีผู้เข้าชม 748 ครั้งแล้ว

ถ้าเกรดไม่พอที่จะผ่านขึ้นปี 3 ควรทำอย่างไงดีครับ คือติด e ไป2ต้วด้วยอ่ะครับ เลยกลัวจะทำเกรดได้ไม่ถึง

ขอความกรุณาหน่อยนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/2/2552 9:25:00
IP : 192.168.1.53

นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80


กรณีของเจ้าของกระทู้ต้อง รอให้ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 ออกมาเสียก่อน ครับจึงจะพิจาราได้ตามเกณฑ์ ข้างบนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51111206063
เมื่อ : 3/3/2552 20:10:00
IP : 118.172.177.137

ปี 1 เทอม1ได้ เกรดเฉลี่ย1.55 เทอม2ต้องทำเท่าไรครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้