Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1157 : ติด E,F
51114043156
เมื่อ : 24/3/2552 23:58:33
IP : 117.47.163.77
มีผู้เข้าชม 669 ครั้งแล้ว

ติด E ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (ภาคเรียน 1/51)

ติด F เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (ภาคเรียน 2/51)

เทอมไหนจะเปิดสอนบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 25/3/2552 9:36:00
IP : 192.168.1.60

วิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มีเปิดภาคเรียนที่ 1/2552 และเศรษฐศาสตร์มหาภาค 1 2/2552 ค่ะ วันที่ 1 มิถุนายน 2552เปิดภาคเรียนที่ 1/2552 นักศึกษามาเช็ครายวิชาได้ที่งานส่งเสริมวิชาการ(ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน) ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้