Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1210 : กำหหนดการรับใบรายงานผลการศึกษา
48142162066
เมื่อ : 23/4/2552 13:24:50
IP : 118.172.177.8
มีผู้เข้าชม 500 ครั้งแล้ว

กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2551

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 23/4/2552 15:28:00
IP : 192.168.1.63

นักศึกษาภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2551 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้