Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1219 : “จุรินทร์”ลงนามควบ 2 ป.ตรี วชช.ปรับลด 60 หน่วยกิต-เรียนครบจบแน่
49123252033
เมื่อ : 4/5/2552 9:20:10
IP : 203.157.71.241
มีผู้เข้าชม 685 ครั้งแล้ว

รายละเอียด
[url]http://www.kruthai.info/board03/show.php?Category=news&No=866[/url]
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อ เร็วๆ นี้ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศดังกล่าว จะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน 2 หลักสูตรที่แตกต่างกัน แต่มีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกันได้ และอาจใช้เวลาศึกษาสั้นลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

“หลักสูตรที่จะนำมาจัดสอนควบนี้ ต้องเป็นหลักสูตรเปิดสอนแยกกัน และสถาบันต้องกำหนดวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้ รวมทั้งกำหนดวิชาเฉพาะที่ต้องการให้ศึกษาจากทั้ง 2หลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนวิชาและจำนวนหน่วยกิต ซึ่งผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลัก สูตรอย่างครบถ้วนโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร”

ขณะที่นายวิญญู จริยาวุฒิกุล ผอ.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กล่าวว่า สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (วชช.) กำลังตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องการปรับลดหน่วยกิตของ วชช.ที่ปัจจุบันกำหนดไว้ว่าการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาจะต้องเรียน 90 หน่วยกิต ซึ่งมากเกินไปและเกือบเท่าระดับปริญญาตรี ทั้งที่ผู้เรียน วชช.ส่วนใหญ่มาเรียนเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ดังนั้น วชช.จึงเห็นควรให้ปรับลดหน่วยกิตลงเหลือเพียง 60 หน่วยกิตเท่านั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุมดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า หาก วชช.ต้องการปรับลดหน่วยกิตลงก็สามารถทำได้ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดไว้ว่าต้อง เรียนให้ครบ 90 หน่วยกิต เนื่องจากผู้เรียนบางคนตั้งใจจะเรียนถึงระดับปริญญาตรีแต่เรียนไม่จบ จึงต้องให้อนุปริญญาปลอบใจ ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเสนอ คณะอนุกรรมการมาตรฐานของ วชช.แล้วว่าให้ไปคิดหลักสูตรของ วชช. ที่ต้องเน้นหลากหลายเพื่อสนองชุมชนแต่ก็ยังไม่คืบหน้า อย่างไรก็ตามถ้า วชช.จะมีการปรับลดหน่วยกิต ก็ขอให้คำนึงถึงคนที่ต้องการนำวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อปริญญาตรีด้วย เช่น ถ้าเรียนรัฐศาสตร์ จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากน้อยเพียงใด หรือถ้าจะเรียนต่อจากอนุปริญญาอีก 2 ปี จะสามารถทำได้หรือไม่ เป็นต้น


ที่มา - สยามรัฐ วันที่ 3 พฤษภาคม 2552

ทางมหาวิทยาลัย จะมีการปลับ ลดหน่วยกิจตามข่าวหรือไม่

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้