Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1229 : เรียนไม่ทันเพื่อน 1 เทอม จะทำอย่างไรได้ค่ะ
48122162018
เมื่อ : 12/5/2552 14:41:02
IP : 203.113.86.139
มีผู้เข้าชม 542 ครั้งแล้ว

จากน.ศ. รปศ. รุ่น 27 เนื่องจากฉันเรียนช้ากว่าเพื่อนไป1 เทอมมีวิชาการบริหารสำนักงาน รหัสวิชา3511301 วิชาสุนทรียภาพของชีวิต รหัสวิชา 2000102 และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยากทราบว่าจะต้องลงทะเบียนในตอนไหนได้บ้างที่จะได้จบพร้อมกับเพื่อน ๆ รุ่นที่ 27 ขอบคุณมากค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 16/5/2552 9:46:00
IP : 192.168.1.53

สามารถยื่นคำรอง ของลงเรียนเพิ่มในวิชาที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนครับ โดยนักศึกษาสามารถมายื่นคำร้องขอลงเรียนเพิ่มได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียนในวัน เปิดภาคเรียนที่ 1/2552 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้