Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1244 : การเรียน
49114602062
เมื่อ : 21/5/2552 12:20:54
IP : 118.172.177.124
มีผู้เข้าชม 705 ครั้งแล้ว

แล้วไม่จ่ายกี่เทมอ จึงจะหมดสภาพนักศึกษาและไม่สามารถคืนสภาพได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 22/5/2552 13:10:00
IP : 192.168.1.54

ถ้าไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน นศ.จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งสามารถมาทำเรื่องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้