Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1287 : วิชาการบัญชีชั้นสูง2 ค้นหาไม่พบ
48124013096
เมื่อ : 21/6/2552 9:58:50
IP : 114.128.0.253
มีผู้เข้าชม 765 ครั้งแล้ว

รายวิชาการบัญชี ชั้นสูง2 กศบป (3524102)
รายวิชานี้ ยังเปิดสอนไหม๊คะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรแล้วคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 24/6/2552 9:46:00
IP : 192.168.1.53

รายวิชาการบัญชี ชั้นสูง2 กศบป (3524102) ไม่มีเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2552 ของภาคกศ.บปครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้