Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 131 : ถ่ายรูป
49114033053
เมื่อ : 2/7/2550 11:56:55
IP : 10.112.2.108
มีผู้เข้าชม 901 ครั้งแล้ว

ถ่ายรูปเพื่อเอาไปทำเรื่องจบตอนไหนและทำเรื่องจบตอนไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/7/2550 9:23:00
IP : 10.114.1.57

นักศึกษาที่จะยื่นขอสำเร็จการศึกษาจะต้อง เขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ให้เสร็จสิ้นใน 1 เดือนแรก ของภาคเรียนสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาครับ เช่น ถ้าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายใน 1 เดือนแรกของภาคเรียนที่ 1/2550 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้