Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1337 : การทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา
49112452002
เมื่อ : 16/8/2552 13:37:21
IP : 114.128.3.99
มีผู้เข้าชม 697 ครั้งแล้ว

หากจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 1/2552 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ในการทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 16/8/2552 15:04:00
IP : 192.168.1.72

เอกสารที่ใช้แนบกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษามี
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. ซองจดหมายสีขาวชนิดยาวติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้