Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1382 : เกียรตินิยม
48126012005
เมื่อ : 26/9/2552 13:26:01
IP : 10.112.2.122
มีผู้เข้าชม 863 ครั้งแล้ว

ถ้าเกรดติด "I" (เทอมสุดท้ายที่จะจบการศึกษา) จะมีผลกระทบกับการได้รับเกียรตินิยมหรือเปล่า

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 28/9/2552 16:28:00
IP : 192.168.1.72

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าศึกษาก่อนปี 2550 เวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี มีเวลาศึกษาไม่เกิน 14 ภาคการศึกษา จะยังมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้