Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1429 : ลงนอกแผน ขอคำปรึกษา
48124013096
เมื่อ : 19/10/2552 10:53:15
IP : 117.47.91.21
มีผู้เข้าชม 726 ครั้งแล้ว

เปิดลงนอกแผนมื่อไรค่ะ

และ มีวิชาที่จะเก็บ อีก5วิชา จงลงทีเดียวหมดเลยไหมค่ะ หากเปิดสอน(ทั้งหมด 15หน่วยกิต)

วิชาที่เปิดสอน บางวิชามีเรียน ภาคปรกติ (เรียน กศบป อยู่ค่ะ)

ช่วยวางแผนลงเรียน ให้ด้วยน่ะค่ะ

3 5 2 4 1 0 2 การบัญชีชั้นสูง 2 เสาร์ 14.30-17.00 อาจารย์กิตติ์ธเนศ ฉัตรชัยรัตน์กุล 1052

3 5 9 2 1 0 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค อาทิตย์ 08.30-11.05 อาจารย์นันทพร ไม้ทองดี อ.14502

3 5 9 3 3 0 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ อาจารย์วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย---ยังไม่ได้ระบุวันเวลา

3 5 0 4 1 0 1 จริยธรรมทางธุรกิจ ผศ.จำลอง ลือชา---ยังไม่ได้ระบุวันเวลา

3 5 9 2 1 0 1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค


ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้