Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1487 : เกียรตินิยม
51111226024
เมื่อ : 6/11/2552 11:57:48
IP : 10.115.4.35
มีผู้เข้าชม 763 ครั้งแล้ว

ผมเรียนได้เกรด ที่น่าพอใจตลอด แต่ตอนปี 1 อาจารย์ท่านให้ติด I พอสอบถามแล้ว อาจารย์ท่านผิดพลาดเองเลยแก้ I ให้เป็น B แล้วอย่างนี้ผมจะมีสิทธิ์ได้เกียรนิยมหรือเป่าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 6/11/2552 13:56:00
IP : 192.168.1.72

เกรด I ไม่มีผลต่อเกียรตินิยมค่ะ

คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับเกียรตินิยม มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52112482063
เมื่อ : 8/11/2552 23:50:00
IP : 117.47.136.161

วิชา Engพื้นฐานที่อ.ฐิติรัตน์ สอนกลุ่มที่34 ใช้เกณฑ์คะแนนเท่าไร เพราะเกรดออกมาไม่น่าจะใช่ เพราะสอบก็ผ่านตลอดได้แค่ D+แต่เพื่อนที่สอบไม่ผ่านทำไมได้เกรดมากกว่า มีผลต่อเกียรตินิยมด้วยไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 9/11/2552 11:32:00
IP : 192.168.1.72

ติด D ไม่ได้เกียรตินิยมค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้