Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1498 : สอบถามเรื่องเกรดวิชา 5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม
50123363016
เมื่อ : 9/11/2552 13:10:16
IP : 134.180.242.21
มีผู้เข้าชม 654 ครั้งแล้ว

ผม่ได้สอบถามไปยังอาจารย์แล้วครับ อาจารย์บอกว่าได้ส่งเกรด
ให้ทางฝ่ายทะเบียนแล้ว จึงอยากสอบถามว่า อีกนานไหมครับ
ที่ผลของเกรดจะออกมาครับ ขอบคุณครับ

เทอมที่ 1/2552
รหัสวิชา 5514507
รหัสอ้างอิง 2647659
ชื่อวิชา การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 17/11/2552 13:32:00
IP : 192.168.1.63

ตอนนี้เกรดมาแล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้