Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1525 : จะจบทำอย่างไร
49113322007
เมื่อ : 26/11/2552 15:14:08
IP : 192.168.11.9
มีผู้เข้าชม 657 ครั้งแล้ว

มีกำหนดทำเรื่องสำเร็จการศึกษาเมื่อไรอีกคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 26/11/2552 16:05:00
IP : 192.168.1.63

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2552 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 ธันวาคมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
su
เมื่อ : 26/11/2552 16:05:00
IP : 192.168.1.63

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2552 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้