Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 158 : เวลาเรียนเลือกเสรี 2/2550 ตรงกับวิชาอื่น กศบป. รุ่น28
49123363016
เมื่อ : 8/9/2550 21:10:38
IP : 202.60.203.123
มีผู้เข้าชม 699 ครั้งแล้ว

เวลาเรียนเลือกเสรี 2/2550 ตามตารางเรียน 2/2550 ตรงกับวิชาวิศวกรรมคุณค่า ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 9/9/2550 9:35:00
IP : 10.114.1.29

ตารางเรียน วิชา 5644511 วิศวกรมมคุณค่า เรียนวันเสาร์ เวลา 11.5514.25 แต่วิชาเลือกเสรี ที่นักศึกษาจองไว้ คือวิชา 5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม เรียนวันเสาร์ เวลา 15.2017.50 ตารางเรียนไม่ตรงกันค่ะ แต่หากนักศึกต้องการขยับเวลาเรียนวิชา 5644511 ย้ายมาเรียนช่วง เวลา 8.30 ให้ส่งตัวแทนมาติดต่อที่ฝ่ายหลักสูตรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49123363016
เมื่อ : 10/9/2550 9:04:00
IP : 202.60.203.123

เวลาในตารางเรียน วิชาเลือกเสรี 5514503 ในwebsiteมหาลัย ระบุว่า เรียนวันเสาร์ตั้งแต่ 12.45 เป้นต้นไป ต้องแก้ไขหรือไม่ เพราะไม่ตรงกับฝ่ายหลักสูตรที่ตอบคำถามว่าเรียนเวลา 15.2017.50 และมีเพื่อนคณะอื่นร่วมเรียนด้วยอาจเข้าใจผิดครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้