Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1584 : การโอนผลเรียน
51113412004
เมื่อ : 13/1/2553 10:46:46
IP : 192.168.11.9
มีผู้เข้าชม 514 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องโอนผลการเรียนแล้วจะโอนรายวิชาที่เรียนในวิชาที่เรียนมาในสาขาวิชาเดิมแล้วจะโอนผลการเรียนใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 16/1/2553 10:56:00
IP : 192.168.1.51

ตอบให้ที่กระทู้ที่ 1581 แล้วนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้