Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1634 : เรียน 15 หน่วยมีข้อจำกัดอะไรบ้างป่าวค่ะ
52224043009
เมื่อ : 16/2/2553 9:39:50
IP : 222.123.234.200
มีผู้เข้าชม 607 ครั้งแล้ว

เสาร์ เรียน 4122201 บ่ายเรียนเลือกเสรี

อาทิตย์ เรียน 2500101, 2500104,15.20 -ลงเพิ่มสุนทรียภาพ

อยากถามว่าเราจะสามารถลงเรียนวิชา สุนทรีภาพของชีวิต ได้อีกหรือไม่

รวมเป็น 15 หน่วยกิต

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 16/2/2553 14:03:00
IP : 192.168.1.58

นักศึกษาลงเกิน 12 หน่วยกิตได้ในกรณี มีวิชาบังคับเพิ่ม(นักศึกษาจะยกเว้นได้บางรายวิชา) ค่ะ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน 15 หน่วยกิตได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้